Nurt New Age – zagrożenia

New Age z angielskiego nowa era lub nowy wiek. New age oznacza koniec czasów, wtedy ludzie będą żyć w harmonii, nie będzie żadnej religii i podziałów. Na świecie powstanie nowy lepszy system polityczny. Nie będzie walk i nieporozumień między ludźmi. Nie będzie granic, a ludzie będą żyli w ogólnoświatowej wspólnocie poddanej jednemu rządowi, nie będzie już podziałów.[2]

New Age obejmuje swym zakresem holistyczne podejście do zdrowia, zainteresowanie pokojem na świecie i ekologią, rozwojem duchowym. Tadeusz Doktór uważa, iż ten nurt czerpie energię z ezoteryki, filozofii, nurty parareligijne oraz ruch ludzkiego potencjału. New Age jest obecny w uczelniach technicznych i szkołach biznes u (…) Dużym powodzeniem cieszą się przeróżne gabinety medycyny alternatywnej. Odbywają się warsztaty, seminaria i staże , które stanowią świetną okazję do nawiązywania kontaktu z animatorami, mędrcami, mistrzami duchowymi, terapeutami oraz uczestniczenia w tajemniczych doświadczeniach mistycznych. Główną cechą ruchu jest zainteresowanie wiedzą ezoteryczną, gnozą i okultyzmem łącznie z praktykami magicznymi, wróżbami i jasnowidztwem.[1]

Wykaz zagrożeń duchowych wg. Chrześcijańskich portali jest bardzo długi. Można tu przytoczyć kilka z najgorszych możliwych przykładów np..: słuchanie muzyki satanistycznej, leczenie homeopatią, ziołami arjuwedyjskimi, akupunktura i akupresura, metoda nauki angielskiego sita, joga, karate (związane z medytacją do innych bóstw), wszelkiego rodzaju terapie psychologiczne z elementami ezoterycznymi. Np. terapia Gestalt lub EFT czyli Tapping – metoda wolności emocjonalnej rzekomo wynaleziona przez katolika z USA, więc sprawia wrażenie bezpiecznej, choć może spowodować wiele kłopotów w życiu osoby, która tej metody się podjęła. Na tej liście znajduje się też halloween – niby zabawa a jednak, gdyby sięgnąć do dawnych czasów, zabawa nie była już tak śmieszna jak to ma miejsce dziś. To pogański zwyczaj polegający na zabijaniu dzieci, u których przed domem znajdowała się dynia. Wymienić też można liczne kabały, bóstwa Makumba, kriszna, wróżbiarstwo, tarot, horoskopy –wszystkie przykłady to zaprzeczenie pierwszemu przykazaniu – nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie można poznać swojej przyszłości. Takie praktyki są niebezpieczne i są zagrożeniem duchowym. Tablica Oujia dla zabawy może spowodować koszmarne skutki w życiu dzieci, i wtedy należy się udać do egzorcysty, bo może dojść do zniewolenia lub opętania takiego dziecka, a zgubne skutki ciągną się przez wiele kolejnych lat np. depresja i myśli samobójcze.

Podsumowując zbliżamy się do nieuchronnego końca czasów, zważywszy na to co dzieje się w obecnej chwili na świecie, na całej kuli ziemskiej rozproszył się wirus, rolnictwo schodzi na drugi plan, to samo dotyczy zaprzestania uboju rytualnego i hodowli norek, zamknięciu ulegną kopalnie, mikro-przedsiębiorcy mają najciężej, bo z powodu pandemii musieli zamknąć swoje interesy – restauracje, puby, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Zamykają też Kościoły. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi nowa Era – era NEW AGE, w której nie będzie już katolików. Światem zawładnie ateizm lub też wiara, ale we własne ego w to , że ja jestem Bogiem, a nie w Boga Prawdziwego, który jest nieskończoną miłością.

[1] NEW AGE A CHRZEŚCIJAŃSTWO , A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA SOCIOLOGICA 32, 2007 Emilia Kuziola-Zimnica Uniwersytet Łódzki
[2] wikipedia