Zwalczanie szczurów – deratyzacja

Deratyzacja to zwalczanie myszy i szczurów oraz innych gryzoni w budynkach mieszkalnych, biurach, pomieszczeniach gospodarczych, placówkach oświatowych, kulturowych i prywatnych oraz wielu innych pomieszczeniach.

Usługa deratyzacja szczurów ta inaczej również zwana jako odszczurzanie jest szeregiem usług zwalczania gryzoni, ale również zabezpieczania budynków przed wnikaniem ich do środka.

Zwalczanie gryzoni

Gryzonie zazwyczaj wyrządzają szkody żywnościowe oraz są nosicielami wielu chorób. Rozmnażają się w bardzo szybkim tempie, codziennie na świecie przybywa ich kilka milionów. Potrzebne jest nastawienie się na zwalczanie gryzoni , a na pewno szczurów, ponieważ są największymi gryzoniami, które w jak najszybszym tempie trzeba poddać deratyzacji. Uszkadzają one przewody instalacyjne czy konstrukcje rur kanalizacyjnych. W ten sposób gryzonie przyczyniają się do pożarów i poważnych uszkodzeń na małą, ale również dużą skalę. Przeczytaj poniższe opisy, a przekonasz się dlaczego zwalczanie gryzoni jest tak ważne.

  • Szczur – gryzoń żyjący w koloniach, które mogą liczyć nawet 200 osobników. Te zwierzęta są wszystkożerne, potrafią bardzo dobrze pływać i wcisną się w każdą szczelinę. Mają doskonale rozbudowane zmysły.
  • Mysz – to gryzoń, który jest najbliżej człowieka. Często ,,je z tego samego stołu” co człowiek. Myszy nie są utożsamiane z chorobami tak bardzo jak szczury, ale również przenoszą pasożyty i choroby odzwierzęce. Nie są szkodnikami, ale również zagrażają życiu i zdrowiu publicznemu.
  • Kuna – to gryzoń nie groźny w kontakcie bezpośrednim z człowiekiem, ale przynosząca wiele chorób i schorzeń przewlekłych. Kuny bardzo szybko się rozmnażają, co może spowodować ich kilkukrotne powiększenie w ciągu kilku miesięcy.
  • Kret – zwierzęta, które nie są groźne dla człowieka, jednak powodują wiele szkód związanych z uprawami i terenami zielonymi.

Szczury – zagrożenie nie tylko dla zdrowia

  • Szczury są nosicielami wielu chorób takich jak:

-Riketsjozy, w tym tyfus plamisty szczurzy – ta choroba wywołana jest przez grupę bakterii bytujących w komórkach ssaków. Przenoszą ją wszy i pchły pasożytujące na szczurach. Konsekwencje: zapalenie naczyń krwionośnych, uszkodzenie narządów i organów.

-Tularemia – choroba przenoszona w głównej części poprzez szczury, wywołana przez bakterię. Konsekwencje: bóle mięśni, nagła gorączka, wymioty, biegunka.

-Dżuma – ostra, bakteryjna choroba wywołana przez gryzonie. Konsekwencje: gorączka, powiększone węzły chłonne. Dość wysoka śmiertelność.

  • Niszczą wiele upraw i zbiorów rolnych w gospodarstwach rolnych – niszczą żywność, przegryzają przewody maszynowe.
  • Mogą spowodować pożar – przegryzają przewody elektryczne w gospodarstwach domowych
  • Są nosicielami pcheł i bakterii
  • Stwarzają niebezpieczeństwo dla zwierząt gospodarczych oraz przydomowych
  • Szczury są w stanie zaatakować człowieka

Jak ważna jest deratyzacja szczurów dla zdrowia osób i mienia. Musimy zdać sobie sprawę, że nie tylko szczury są nośnikami zagrożenia. Deratyzacja myszy, zwalczanie kun, zwalczanie kretów i nornic w Twoim najbliższym otoczeniu jaka jest , to potrzeba wyższego rzędu dbania o dobro społeczności lokalnej.

Realizacja deratyzacji – Oferta

Metoda chemiczna deratyzacji – zwalczanie gryzoni poprzez wykładanie substancji biobójczych w miejsca, gdzie one występują. Pożądany efekt zatrucia drogą pokarmową gryzoni następuje po około 24-72 h. Trutka dostosowywana jest indywidualnie do: populacji szkodników, gatunku gryzoni, obiektu ich przebywania, pogody i czasu realizacji deratyzacji. W celu zachowania wszystkich norm i praw, zwalczanie gryzoni metodą chemiczną odbywa się przy użyciu zabezpieczonych stacji tzw. karmników deratyzacyjnych. W nich umieszczona jest trutka z substancjami biobójczymi.

Metoda fizyczna deratyzacji – to kilka następujących po lub trwających równolegle czynności, które trzeba wykonać w celu zwalczenia intruzów (szczurów, myszy, kun, kretów). Na początku dokonuje się analizy sytuacji pod kątem wielkości populacji, miejsca przebywania gryzoni. Następne etapy dotyczą zabezpieczania ich dróg dostępu i ucieczki. Trzeba zabezpieczyć wszystkie szczeliny, dziury, kanały i rury, aby migracja była ograniczona do minimum. Wybierając cel, który chce się osiągnąć, dobiera się sprzęt, którym w zręczny i fachowcy sposób następuje likwidacja gryzoni . Używane są zazwyczaj: chwytacze mechaniczne i klejowe, pułapki sprężynowe oraz w kontakcie bezpośrednim – odłów.

Oferujemy:

Deratyzacja szczurów

Deratyzacja myszy

Deratyzacja kretów

Zwalczanie kun

Zwalczanie kretów i nornic

Cena:

Pewnie masz pytania dotyczące ceny wykonywanych przez Nas usług.

Ile kosztuje deratyzacja ? Czy cena za usługę ,,deratyzacja szczurów” jest droższa od ,,deratyzacja myszy”? Cennik usług (deratyzacji) jest ruchomy i zależny od analizy sytuacji przez naszych fachowców i doboru produktów, lecz wstępny cennik specjalistycznych usług odszczurzania możecie państwo zobaczyć poniżej:

Deratyzacja szczurów cennik

Deratyzacja myszy cennik

Deratyzacja kretów cennik

Zwalczanie kretów i kun cennik

Efekty

Wykonanie deratyzacji w miejscowości niesie za sobą ogromne korzyści materialne i zdrowotne dla wszystkich naszych klientów. Zagrożenia związane z gryzoniami znikają wraz z pozbyciem się gryzoni. Ta usługa jest w pełni bezpieczna i dostosowana do danej sytuacji po wstępnych analizach. Podejmujemy takie działania, aby żaden gryzoń nie przedostał się do pomieszczenia, nie zaczął migrować między pomieszczeniami oraz nie rozpoczął rozmnażania, które nastąpiłoby w bardzo szybkim tempie.

Nasze ekipy DDD wykonujące deratyzację myszy i szczurów, deratyzacja kretów, zwalczanie kun, zwalczanie nornic w są przeszkolone i posiadają ogromne wieloletnie doświadczenie. Zwalczamy gryzonie m.in. w miejscowości jaką jest . Dokładamy wszelkich starań, aby nie tylko wykonać usługę (deratyzacja), ale naszą misją jest również przyczynić się do zwalczania chorób, pożarów i innych niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez szczury, myszy, krety czy też kuny.

Każde zwalczanie gryzoni przeprowadzane jest w taki sposób, aby zachować wszystkie środki ostrożności i bezpieczeństwa osób i zwierząt niewymagających ich zwalczania. Likwidacja gryzoni to praca kilku etapowa. Po skończonych pracach w danej lokalizacji (m.in. Warszawa), następuje monitoring i analizy, które zostaną skrupulatnie zapisywane w protokołach zwanych protokołami deratyzacyjnymi.

Trzeba pamiętać, że każde działanie zapobiegawcze oraz szybka interwencja związana z odszczurzaniem i zwalczaniem gryzoni jest korzystniejsza niż oczekiwania na ich ucieczkę, śmierć lub zmniejszenie populacji. Liczy się profilaktyka i ciągły monitoring sytuacji. Takie organizacje i instytucje jak gospodarstwa rolne i handlowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, szkoły, żłobki, domy kultury oraz firmy związane z żywnością (restauracje, hotele, magazyny spożywcze, firmy przetwórcze, sklepy (m.in. mięsne, piekarnie i cukiernie) powinny mieć na uwadze, że ich pomieszczenia i lokale są narażone na zagnieżdżenie się m.in. szczurów, myszy, kretów, kun i nornic. Nawet w Twojej okolicy mogą pojawić się niepożądane szkodniki, dlatego zwalczanie gryzoni nie powinno być przeciągane w czasie.

Dyskrecja

Każde zwalczanie szczurów i myszy, zwalczanie kun oraz zwalczanie kretów i nornic w obrębie Twojej miejscowości przeprowadzana jest w taki sposób, aby zachować wszystkie środki ostrożności i bezpieczeństwa osób i zwierząt niewymagających ich zwalczania. Dbamy również o to, aby każda usługa (deratyzacja) przebiegała w sposób dyskretny i nie rzucający się w oczy. Likwidacja gryzoni to praca kilku etapowa, nasi specjaliści potrzebują na to czasu, jednak pamiętają o zachowaniu dyskrecji. Po skończonych pracach w danej lokalizacji , następuje monitoring i analizy, które zostaną skrupulatnie zapisywane w protokołach zwanych protokołami deratyzacyjnymi.

Opinie Kontakt

Szukasz firmy która spełni w ekspresowym tempie Twoje oczekiwania? Deratyzacja szczurów i myszy, deratyzacja kretów, zwalczanie kun i nornic ? Chcemy temu podołać! Pomożemy je Tobie zwalczyć! Zadzwoń do nas, a my udzielimy najpotrzebniejszych informacji, odpowiemy na pytania i ustalimy szczegóły współpracy oraz cenę przeprowadzania usługi (deratyzacja). Ekspresowa i fachowa likwidacja szkodników w lokalizacji jaką jest to gwarancja satysfakcji.

Zobacz cennik dotyczący: likwidacja gryzoni .