Księga przychodów i rozchodów

Firma to nie tylko prowadzenie profilu swojej działalności. To także wiele różnych formalnych procedur i pełno roboty papierkowej, która często jest trudna do wykonania. Ważnym czynnikiem w księgowości każdej firmy jest tak zwana podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jest to swego rodzaju dowód, które pozwala na opisanie wszystkich zobowiązań podatkowych. Nie jest to jednak coś, o czym może w pełni decydować przedsiębiorca.

 

Kwestia księgi przychodów i rozchodów jest w pełni regulowana przez odpowiedni resort. W tym przypadku za moc prawną odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, a dokładnie kierujący tym resortem, czyli Minister Finansów. Księga ta określa obowiązki danego płatnika podatkowego (przedsiębiorcy). O prowadzeniu takiej księgi trzeba oczywiście powiadomić fiskusa, który ma prawo, a nawet obowiązki kontrolowania, czy księga przychodów i rozchodów jest prowadzona w sposób prawidłowy i zgodny z prawem. Często przedsiębiorcy decydują się na powierzenie prowadzenia księgi biegłemu księgowemu lub biurowi rachunkowemu. W takim przypadku najlepiej podjąć współpracę z takim biurem rachunkowym, które w umowie ma punkt o tym, że bierze pełną odpowiedzialność za poprawne prowadzenie tej księgi.

 

Wtedy w razie jakichś komplikacji za błędy nie będzie odpowiadał właściciel przedsiębiorstwa, a właściciel biura rachunkowego, któremu opieka nad księgą została powierzona. W przypadku pojawienia się jakichś błędów w prowadzeniu księgi w trakcie kontroli przez urząd, wszelkie sankcje będą nakładane na biuro rachunkowe. Jednak w niektórych przypadkach nie jest możliwe powierzenie prowadzenia księgi komuś poza właścicielem przedsiębiorstwa.