Co to jest biomasa? Zalety i wady tego typu energii.

W czasach, w których żyjemy, w których zmiany klimatyczne i ich konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne, alternatywne źródła energii zyskują coraz większe znaczenie, a wśród nich wyróżnia się biomasa. Rodzaj energii, która jest coraz częściej wykorzystywana.

Co to jest biomasa?

Biomasa jest rodzajem energii odnawialnej, która wykorzystuje spalanie materii organicznej w celu uzyskania energii. Ta materia organiczna to głównie drewno i inne odpady organiczne, takie jak śmieci i odpady użytkowe. Wykorzystywane drewno pochodzi z odpadów z przycinania lub z komercyjnej gospodarki drzewnej, takich jak gałęzie, pniaki i suche drzewa.
Jest to rodzaj energii odnawialnej, która jest tania i emituje mniejszą ilość zanieczyszczeń niż inne tradycyjne rodzaje energii. Działa ona w oparciu o kotły, w których biomasa jest spalana stopniowo, aby wytworzyć ciepło, a nawet energię elektryczną. Ponadto pozostałością po tym spalaniu są popioły, które mogą być ponownie wykorzystane jako nawóz. Wreszcie, jeśli zainstalowany jest akumulator, nadwyżka ciepła z procesu może być przechowywana do późniejszego wykorzystania.

Zalety biomasy.

  1. Utrzymuje lasy w czystości dzięki wykorzystaniu martwych drzew i runa leśnego, dając właścicielom lasów zysk, którego wcześniej nie mieli.
  2. Pomaga zapobiegać pożarom. Z tego samego powodu usuwanie martwego drewna i oczyszczanie lasów utrudnia rozprzestrzenianie się pożarów.
  3. Może być wykorzystywana praktycznie w niezmienionej formie przez istniejące elektrownie węglowe, zastępując węgiel biomasą, która generuje mniejszą emisję.
  4. Jest to energia odnawialna, ponieważ do jej działania wykorzystuje się odpady (choć uprawia się również określone rośliny, takie jak trzcina cukrowa, w celu wykorzystania ich jako biomasy, co generuje inne problemy).
  5. Jest tańsza i bardziej wydajna niż inne tradycyjne źródła energii.

Wady biomasy.

  1. Nie jest to czysta energia, ponieważ jest to proces bezpośredniego spalania, który generuje emisję CO2.
  2. Ze względu na boom na biomasę, w niektórych obszarach duże obszary upraw zostały obsadzone wyłącznie na biomasę, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że ma to miejsce głównie w krajach ubogich, to oznacza to, że obszary upraw przeznaczone na żywność są pomniejszane, a w niektórych przypadkach wylesiane są obszary leśne w celu prowadzenia tych upraw. Niestety, jest to sprzeczne z duchem biomasy jako odnawialnego źródła energii, gdyż najlepiej byłoby, gdyby była ona wykorzystywana do wykorzystania odpadów leśnych lub rolniczych.
  3. Ma ona mniejszą wartość opałową niż paliwa pochodzące z tradycyjnych źródeł energii, takich jak ropa naftowa czy węgiel, co oznacza, że aby uzyskać tę samą energię, co w przypadku paliw tradycyjnych, należy spalić więcej biomasy.

Podsumowując, biomasa jest bardzo interesującą energią odnawialną, ale nie jest wolna od kontrowersji ze względu na wyżej wymienione problemy.