Tłumacze przysięgli.

Tłumacze przysięgli.

W Polsce ograniczenia dotknęły niejednego zawodu. Dla niektórych należy skończyć kierunkowe wyższe studia, dla pozostałych starczy pozdawanie państwowych egzaminów, co jednak wcale do najłatwiejszych nie należy. Lecz jak to ze specjalnymi profesjami już jest, wejście w ich szeregi zapewnia społeczny awans a także zarobki na odpowiednim poziomie. Lecz aby dostać się do tego grona, to już tak proste wcale nie będzie, jeżeli nawet będzie wymagany jedynie egzamin do zdania. Jeżeli egzaminy stałyby się za proste,…

Read More

Ograniczenie kosztów dojazdów do pracy

Ograniczenie kosztów dojazdów do pracy

Wiele osób pracuje w większej odległości od domu, niekiedy do pokonania może być nawet kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w okolicach dużych zakładów przemysłowych i fabryk, które zatrudniają wiele tysięcy pracowników z okolicznych miejscowości. Wiele z takich zakładów organizuje dla pracowników transport, wynajmując regularnie kursujące autobusy. Jednak autobusy takie nie zawsze docierają do każdego, poza tym często jeżdżą rzadko, bardzo ograniczając przez to wiele osób. Dlatego też wielu pracowników tak…

Read More